Світлий празник Паски Господньої

Апостол Ді 1, 1-12

1. Першу книгу я написав про все, Теофіле, що Ісус почав робити й навчати, 2 аж до того дня, коли, давши че­рез Святого Духа накази апос­то­лам, яких вибрав, Він вознісся. 3 Після своїх страждань Він по­став живий перед ними, з багатьма доказами, з’являючись їм упродовж сорока днів і розповідаючи про Цар­­­ство Боже. 4 І як були зібрані разом, Він зве­лів їм з Єрусалима не відходити, але очікувати обітниці від Отця, про котру, – сказав Він, – ви чули від Ме­не, 5 бо Йоан хрестив водою, ви ж за декілька тих днів будете хрещені Ду­хом Святим! 6 А вони зійшлися й запитували Його, кажучи: Господи, чи не в цей час Ти відновиш царство Ізраїля? 7 Та Він сказав їм: Не вам знати час і строки, котрі Отець встановив своєю владою, 8 але ви приймете силу, коли Свя­тий Дух зійде на вас, і ви будете Мої­ми свідками в Єрусалимі, по всій Юдеї та Самарії – і аж до краю землі! 9 Сказавши це, коли вони дивилися, Він став підійматися, і хмара за­бра­ла Його з їхніх очей. 10 Як вони вдивлялися в небо, коли Він віддалявся, то два мужі в бі­лих одежах постали перед ними 11 і сказали: Галілейські мужі, чо­го стоїте і вдивляєтеся в небо? Цей Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як оце ви бачили, коли Він відходив на небо! 12 Тоді вони повернулися в Єру­салим з гори, званої Оливною, що не­далеко від Єрусалима, – на відстані ходи в суботу.

Євангеліє Йо 1, 1-17

1. На початку було Слово, і Слово було в Бога, і Слово було Бог. 2 Воно на початку було в Бога. 3 Все через Нього постало, і без Нього не постало нічого з того, що постало. 4 У Ньому було життя, – і життя було Світлом людей. 5 І Світло світить у темряві, й тем­рява Його не огорнула. 6 З’явився чоловік, посланий від Бога; ім’я йому Йоан. 7 Він прийшов, аби свідчити, свід­чити про Світло, щоб усі пові­ри­ли через нього. 8 Не був він Світлом, а прийшов засвідчити про Світло. 9 То було справжнє Світло, яке осві­чує кожну людину, котра при­хо­дить у світ. 10 У світі Він був, і світ через Ньо­го постав, але світ Його не пізнав. 11 До своїх Він прийшов, та свої Його не прийняли. 12 А тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, – тим, які вірять у Його Ім’я. 13 Вони не народилися ні від крові, ні через тілесне бажання, ні че­рез бажання чоловіка, але наро­ди­лися від Бога. 14 І Слово стало тілом, і пере­бу­ва­ло між нами, і ми побачили славу Його, – славу як Єдинородного від Отця, повного благодаті й істини. 15 Йоан свідчить про Нього і за­кли­­кає, промовляючи: Він Той, про кого я говорив, що Він іде за мною, та Він був переді мною, оскільки був раніше від мене! 16 Адже з Його повноти ми всі одер­жу­­вали благодать за благодаттю, 17 оскільки Закон був даний через Мойсея, а благодать та істина з’я­ви­лися через Ісуса Христа.

Читаємо Біблію. Неділя 25 квітня. Квітна неділя. Читайте тут...