Апостол Ді 5, 12-20

12 Руками апостолів у народі здій­снювалися численні ознаки та чу­деса. І всі однодушно перебували в притворі Соломона. 13 Ніхто зі сторонніх не наважу­вав­ся приєднатися до них, але на­род їх величав. 14 Віруючих у Господа мно­жи­ло­ся – багато чоловіків та жінок. 15 Недужих виносили на роздо­ріж­жя і клали на носилках і посте­лях, щоб, як проходить Петро, хоч тінь його впала на декого з них. 16 Багато людей сходилося з до­в­ко­­лишніх міст до Єрусалима; вони приносили недужих і тих, які стра­ж­­дали від злих духів. Усі вони оду­жували. 17 Піднявся первосвященик і всі його прибічники із садукейської течії, – вони наповнилися заздро­щами, 18 наклали [свої] руки на апос­то­лів і посадили їх у громадську в’яз­ни­цю. 19 Та ангел Господній уночі відчи­нив двері в’язниці, вивів їх і сказав: 20 Ідіть, ставайте в храмі й кажіть народові всі слова цього життя!

 

Євангеліє Йо 20, 19-31

19 Того ж першого дня тижня, пізньої пори, коли двері, де зібрали­­ся [Його] учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині й каже їм: Мир вам! 20 Промовивши це, показав їм руки та бік. Поба­чив­ши Господа, учні зраділи. 21 Тоді Ісус знову сказав їм: Мир вам! Як послав Мене Отець, – і Я по­­­силаю вас! 22 Промовивши це, Він дихнув і каже їм: Прийміть Святого Духа! 23 Кому простите гріхи, – будуть прощені їм; кому затримаєте, – будуть затримані. 24 Тома, один із дванадцятьох, зва­ний Близнюком, не був з ними, ко­ли прийшов Ісус. 25 Тож інші учні розповідали йому: Ми бачили Господа! Та він ска­­зав їм: Поки не побачу на Його ру­­ках ран від цвяхів і не вкладу мо­го паль­ця в рани від цвяхів, не вкла­ду своєї руки в Його бік, – не по­вірю! 26 Через вісім днів знову були всередині будинку Його учні, й Тома з ними. Прийшов Ісус крізь замкне­ні двері та став посередині й ска­зав: Мир вам! 27 Потім каже Томі: Поклади сю­ди свій палець, поглянь на Мої ру­ки, простягни свою руку і до­торк­нися до Мого боку, – і не будь не­віру­ю­чий, але віруючий! 28 У відповідь Тома сказав Йому: Господь мій і Бог мій! 29 Каже йому Ісус: Тому що ти по­­бачив Мене, ти повірив? Бла­жен­ні ті, які не бачили, а повірили! 30 Багато інших чудес зробив Ісус перед своїми учнями, які не за­пи­сані в цій книзі. 31 А це було написане, щоб ви пові­рили, що Ісус є Христос, Син Бо­жий, і щоб вірячи, життя мали ви в Його Ім’я.

Читаємо Біблію. Недія 02 травня. Воскресіння Христове. Читайте тут...