15 лютого Назарук Мирослава Михайлівна провела відкритий урок з біології у 10 класі на тему: «Розв'язування задач на молекулярні основи спадковості». Учитель біології на уроці використала сучасні форми й методи викладання предмета, працювала над розвитком мислення учнів. Мирослава Михайлівна чітко визначила мету уроку, дібрала оптимальні види робіт, залучила до обговорення усіх учнів, уміло здійснювала розподіл часу на кожний із видів робіт, формувала в десятикласників міцні знання з біології. 

 

 

        Під час уроку учні ознайомлювалися із класичними й сучасними досягненнями і проблемами біології, використовували додаткову літературу. Учитель поєднала традиційні та інноваційні форми і методи навчання, елементи власного педагогічного досвіду, що робило навчання цікавим, різноманітним, ефективним і демократичним.

        Увесь урок підтримувалася атмосфера творчої і напруженої праці, вдало було поєднано навчальний матеріал з життєвим досвідом. Значна увага була приділена відпрацюванню практичних умінь і навичок та формуванню самостійності у здобутих знаннях.

       Урок було закінчено на духовній ноті, усі присутні стали в коло і взялися за руки, об'єднуючись в одну родину та бажаючи одне одному добра і миру в країні. Учитель вміло поєднала тему уроку біології з духовними, життєвими цінностями людини та проблемами екології в Україні. 

Наталія ІВАСЮК, заст. директора школи  з навчально-виховної роботи

Світлини Оксани КУЗЬМИ