З 5 по 14 лютого в школі проведена методична декада на тему “Педагогічні технології як засіб реалізації змістових ліній Державного стандарту”. Для сучасної освіти є важливим запровадження системних змін, оновлень у змісті, формах, методах освіти. Кожен учитель замислюється над проблемами: яким має бути сучасний урок, як організовувати і провести його, щоб отримати максимальну віддачу? Адже головне значення і в житті, і в науці має вміння застосовувати свої знання. 

   

   Використання нових педагогічних технологій у навчально-виховному процесі дозволяє вчителям реалізовувати свої педагогічні ідеї, а учням дає можливість самостійно вибирати освітню траєкторію — послідовність і темп вивчення теми, систему тренувальних завдань і задач, способи контролю знань.

 Головним питанням сьогодення в системі нової освіти є опанування учнями вмінь і навичок саморозвитку особистості, що значною мірою досягається шляхом впровадження інноваційних технологій організації процесу.

Використання педагогічних технологій веде до активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку їх мислення, формування активної позиції особистості в сучасному інформатизованому суспільстві.

В рамках методичної декади відбулися засідання вчителів початкових класів та школи молодого вчителя. На методоб’єднанні вчителів початкових класів обговорено педагогічні технології та їх роль у навчально-виховному процесі. Члени методоб’єднання відвідали урок читання в 1 класі (вчитель Турик К.П.).

Тему уроку “Закріплення звука [ш] , букви Шш (“ши”). Опрацювання текстів “Поспішай, синичко”, “Кожушок” вчителька розкрила, використавши ігрову технологію.

На уроці учні побачили мультимедійну презентацію, інсценізували уривок казки, вчилися працювати в парах, формували навички читання та працювали із загадками. Урок вчителька закінчила закріпленням та глибоким підсумком вивченого матеріалу.

Засідання школи молодого вчителя проведено у вигляді круглого столу га тему “Інноваційні технології: пошуки проблеми”. Молоді вчителі разом із своїми наставниками обговорили суть педагогічних технологій та ефективність. Вчителі — наставники для слухачів школи молодого вчителя презентували свій досвід роботи. На засіданні методичної ради підведено підсумок методичної декади та розроблено методичні рекомендації за результатами проведення декади.

Наталія Івасюк, заст. директора школи