Протягом 2013-2014 навчального року педагогічний колектив був зорієнтований на реалізацію науково-методичної проблеми «Впровадження інноваційних технологій як засіб підвищення якості навчально-виховного процесу», реалізації якої була підпорядкована вся структура методичної роботи.  

 

Центром цієї роботи стала науково-методична рада школи, яка забезпечувала оптимальний зміст, доцільні форми і методи роботи, які в свою чергу служили оптимізації навчально-виховного процесу в цілому, росту та розвитку творчої активності і майстерності, впровадженню досягнень науки, нових педагогічних технологій у практику роботи школи.

Науково-методична робота проводилась на діагностико-прогностичній основі, відповідно до потреб і запитів вчителів.

    В школі працювали методичні об'єднання вчителів початкових класів (керівник Павлів М.В.), класних керівників (керівник Татарин С.В.), психолого-педагогічний семінар (керівник Михайлишин Н.І.), творча група вчителів (керівник Сидорик В.Ф.) та школа молодого вчителя ( керівник Івасюк Н.В.). Робота цих формувань велась згідно складених планів.

З метою підвищення професійного та фахового рівня, залучення вчителів до активної роботи за навчальний рік в школі проведено дві методичні декади: «Шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів» у листопаді та «Педагогічні технології як засіб реалізації змістових ліній Державного стандарту» у лютому. Комплекс методичних заходів, які проводилися в рамках цих декад дали можливість учителям не тільки глибше познайомитися із психолого-педагогічними і методичними аспектами проблем, а й побачити використання тих чи інших методичних прийомів на уроці, їх результативності. З метою виявлення та підтримки творчої праці вчителів, популяризації педагогічних здобутків у школі з 09 по 13 вересня  проведено І тур Всеукраїнського конкурсу  «Учитель року - 2014». Також проводилась відповідна робота з учителями, які атестувались. Члени атестаційної комісії відвідали в них уроки, виховні заходи.

Вчителі відзначили високий рівень професіоналізму, педагогічної компетенції педагогів школи, котрі брали участь у проведенні методичних заходів: Павлів М.В., Сенко Л.М., Дуридівки С.М., Турик К.П., Сидорика В.Ф., Полетки Я.М., Дуридівки В.А., Проценко О.П. Методичні рекомендації, які випускалися в кінці кожної декади, були підсумком проведеної роботи.

З метою виявлення проектного потенціалу педагогічних технологій як засобу реалізації вчителями інноваційної діяльності в галузі початкової освіти  у період з 03 грудня по 07 грудня у школі проведено Тиждень початкової освіти на тему «Впровадження педагогічних технологій – основа інноваційного розвитку школи». Вчитель початкових класів Павлів М.В. брала участь в обласному форумі педагогічних інновацій, презентувала свою методичну тему по якій працює.

Велика робота проведена педагогічними працівниками у плані підготовки учнів до ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових предметів. Про це свідчать  призові місця з української мови (вчитель Самборська Н.Б.) , англійської мови (вчитель Ткаченко В.В.), математики (вчителі Дуридівка С.М., Стефінко С.М.), інформаційних технологій (вчитель Пронюк В.Я.), трудового навчання (вчитель Полетка Я.М.), фізичної культури (вчитель Павлюк І.І.) та християнської етики (вчитель Самборська Н.Б.). Також вчителями школи проведено окремі конкурси. Вчителі англійської мови провели Всеукраїнський конкурс  «Гринвіч», в якому взяло участь 35 учнів школи; в математичному конкурсі «Кенгуру» (керівник Дуридівка В.А.) взяло участь 46 учнів, вчителі української мови  провели Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник», в якій взяло участь 50 учнів  та конкурс імені Петра Яцика для 3-11 класів. Переможці шкільного конкурсу імені Петра Яцика взяли участь у районному конкурсі. Учениця 3 класу зайняла ІІ місце (вчитель Татарин С.В.).

Протягом року значна увага приділялася самоосвіті вчителів. Дане питання обговорювалося на засіданнях методичних об'єднань вчителів школи. Учителі підвищували свою кваліфікацію відповідно до графіка проходження курсів підвищення кваліфікації, регулярно звітували про проходження курсів на засіданнях методичних об'єднань.

На належному рівні, відкрито, прозоро пройшла атестація педагогічних працівників школи. З чотирьох учителів, котрі атестувалися в цьому році, двом присвоєно звання «старший вчитель» і два вчителя підтвердили свої кваліфікаційні категорії.

Певна робота була проведена школою молодого педагога. Молоді вчителі (стаж роботи до 3 років) не тільки освоювали ази методичної мйстерності під керівництвом своїх педагогів-наставників, але і самі брали активну участь у всіх формах методичної роботи. У місяці квітні проведено Тиждень молодого педагога. Протягом якого вчителі-початківці проели відкриті уроки, позакласні заходи та підготували  творчі звіти  за 2013-2014 навчальний рік.

Протягом 2013-2014 навчального року на базі школи було проведено такі районні семінари: в грудні постійнодіючий семінар вчителів математики 10-11 класів ЗОШ І-ІІІ ступенів «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій як засіб формування проектно-технологічного мислення учнів», постійнодіючий семінар вихователів груп продовженого дня «Методичний супровід розвитку ключових компетентностей у молодших школярів», у березні семінар-практикум директорів ЗНЗ «Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності». Всі семінари отримали схвальні відгуки за високий професіоналізм, рівень підготовки, толерантне ставлення, творчий підхід в організації та проведенні.

Наталія Івасюк, заст. директора по навчальній роботі