Рідна мова - найцінніший скарб людини

 

“Мова – душа кожної національності, її святості, її найцінніший скарб.” 

Іван Огієнко 

* * * 

“Кожен із нас має гордитися своєю чудовою мовою, адже вона того варта.” 

Олесь Гончар 

* * * 

“Українці – стародавній народ, а мова їхня багатша і всеосяжніша, ніж персидська, китайська, монгольська і всілякі інші.” 

Евлія Челебі 

* * *

“Найбiльше i найдорожче добро кожного народу – це його мова, та жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя i своï сподiванки, розум, досвiд, почування.” 

Панас Мирний 

* * * 

“Мова – втiлення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любiмо ïï, вивчаймо ïï, розвиваймо ïï! Борiмося за красу мови, за правильнiсть мови, за приступнiсть мови, за багатство мови…” 

Максим Рильський 

* * * 

“Мова – це не просто спосiб спiлкування, а щось бiльш значуще. Мова – це всi глибиннi пласти духовного життя народу, його iсторична пам’ять, найцiннiше надбання вiкiв, мова – це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, художня, iнтелектуальна i мисленнєва дiяльнiсть народу.” 

Олесь Гончар 

* * * 

“Людина, яка втратила свою мову, – неповноцiнна, вона другорядна в порiвняннi з носiєм рiдноï мови.” 

Павло Мовчан

* * * 

“Рiдна мова на чужинi
Ще милiшою стає.”
 

Павло Грабовський 

* * *

“Мова – це великий дар природи, розвинутий i вдосконалений за тисячолiття з того часу, як людина стала людиною.” 

Кiндрат Крапива 

* * * 

“А на москалiв не вважайте, нехай вони собi пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У ïх народ i слово, i у нас народ i слово. А чиє краще, нехай судять люди.” 

Тарас Шевченко. “Передмова до нeздiйсненного видання “Кобзаря” 

* * * 

“Мова вдосконалює серце і розум народу, розвиває їх.” 

Олесь Гончар 

* * *

“Доля нашої мови залежить і від того, як відгукнеться на рідне слово наша душа, як рідне слово бринітиме в цій душі, як воно житиме в ній.” 

Олесь Гончар 

* * *

“Навіть така сувора наука, як кібернетика, і та знайшла в українській мові свою першодомівку, адже маємо факт унікальний – енциклопедія кібернетики вперше в світі вийшла українською мовою в Києві.” 

Олесь Гончар 

* * * 

“Мова – це не тільки простий символ розуміння, бо вона витворюється в певній культурі, в певній традиції. В такому разі мова – це найясніший вираз нашої психіки, це найперша сторожа нашого психічного я… “ 

Іван Огієнко 

* * * 

“Мова – це наша національна ознака, в мові – наша культура, сутність нашої свідомості.” 

Іван Огієнко 

* * * 

“Мова – це форма нашого життя, життя культурного й національного, це форма національного організування.” 

Іван Огієнко

* * *

“Поки живе мова – житиме й народ, яко національність … От чому мова завжди має таку велику вагу в національному рухові, от чому ставлять її на перше почесне місце серед головних наших питань.” 

Іван Огієнко‎ 

* * * 

“Мова – далеко не тільки “засіб спілкування”, тобто передачі “вже готових думок”, як нас усіх учили в імперській школі. Куди серйозніша її місія – бути способом народження тих думок: коли “нема мови”, людині просто-напросто “нема чим думати”.” 

Оксана Забужко 

 * * * 

“Відчуваю й усвідомлюю, яка це красива й легка мова.” 

Іван Репін 

* * * 

“Дивуєшся дорогоцінності мови нашої: в ній що не звук, то подарунок, все крупно, зернисто, як самі перла.” 

Микола Гоголь

* * * 

“Скільки української мовної території, стільки й української державності.”

Іван Заєць 

* * * 

“Я дуже люблю … народну українську мову, звучну, барвисту й таку м’яку.”

Лев Толстой 

* * * 

“Щоб мова тобі повністю відкрилася, маєш бути залюбленим в неї.
Українська мова – божиста, богодана, богообрана.”
 

Мойсей Фішбейн

Джерело: Вислови про українську мову